ZNAJDŹ LOKAL

ZNAJDŹ LOKAL:

HI Strona internetowa Tlo Wola Prestige FIN

Informacja o administratorze danych

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 3 Home Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa („Administrator”). Z administratorem można się skontaktować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • organizacyjno-administracyjnym tj. aby zewidencjonować przesłane pytanie oraz udzielić na nie odpowiedzi;
 • realizowania marketingu Administratora, polegającego na przesyłaniu informacji reklamowych drogą mailową oraz telefoniczną;
 • marketingowym spółek powiązanych kapitałowo z Administratorem, polegającym na przesyłaniu aktualnej oferty dotyczącej sprzedaży nieruchomości drogą mailową i telefoniczną;
 • przekazania danych do Spółek powiązanych kapitałowo z 3 Home Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w celu zawarcia umowy sprzedaży;
 • przyjęcia i rozpatrzenia żądania zgłoszenia dotyczącego danych osobowych;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o ile będzie to konieczne.

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administrator lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

 • ewidencjonowaniu i przesłaniu odpowiedzi na otrzymane zapytanie;
 • podejmowaniu działań marketingowych w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowej, w szczególności w postaci newsletteru, wiadomości email i sms za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz z wykorzystaniem numeru telefonu;
 • przekazania danych do Spółki celowej celem zawarcia umowy sprzedaży, w przypadku wyrażenia takiej chęci;
 • ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia Państwa zgłoszenia dotyczącego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgoda, na przesyłanie treści marketingowych podmiotów trzecich (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące usługi na jego rzecz (tj. IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. W przypadku zainteresowania ofertą Spółki powiązanej kapitałowo z Administratorem, Państwa dane mogą być przekazane do takiej Spółki celem zawarcia umowy.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celach marketingowych do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu;
 • w celu organizacyjno-administracyjnym tj. aby zewidencjonować przesłane pytanie oraz udzielić na nie odpowiedzi, przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania;
 • w celu przyjęcia i rozpatrzenia żądania zgłoszenia dotyczącego danych osobowych do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

W każdym przypadku termin przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

6. PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. DLACZEGO PODAJE PANI/PAN SWOJE DANE OSOBOWE

Wszelkie dane podają Państwo dobrowolnie.

8. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Formularz regulamin

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) jest 3 Home Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-248) przy ul. Jana Kazimierza 64.
Dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty w odpowiedzi na otrzymane zapytanie. W przypadku dobrowolnie udzielonej dodatkowej zgody, dane będą także przetwarzane w celu informowania w przyszłości o aktualnej ofercie dotyczącej nieruchomości oraz gruntów i działek spółek z grupy kapitałowej Home Group. Przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Jeśli będzie Pani/Pan zainteresowany zakupem konkretnej nieruchomości lub gruntu, działki Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane właściwej spółce z grupy kapitałowej Home Group będącej właścicielem tejże nieruchomości, gruntu, działki w celu przygotowania Przedwstępnej Umowy Sprzedaży. Spółki z grupy kapitałowej Home Group, o których mowa powyżej to: 1 Home Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Home Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Home Future Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
4 Home Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k z siedzibą w Warszawie

demo02

Członkowie Zarządu Dzielnicy Żoliorz

Wybrani zostali członkowie zarządu dzielnicy Żoliborz.

II Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz już za nami. To na niej właśnie wybrani zostali nowi członkowie Zarządu Dzielnicy Żoliborz. Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, kto wejdzie w jego skład przypominamy, iż będą to Krzysztof Bugla, Michał Jakubowski i Grzegorz Hlebowicz. Życzymy samych sukcesów i pomyślnych przedsięwzięć!

Czytaj więcej: Członkowie Zarządu Dzielnicy Żoliorz

Kalkulator

Strona 3 z 6

ico tel ZADZWOŃ 22 518 62 62
ico mail NAPISZ DO NAS

  1. *
   Nieprawidłowe dane
  2. *
   Nieprawidłowe dane
  3. *
   Nieprawidłowe dane
  1. *
   Nieprawidłowe dane
 1. *

  Wymagane jest zaznaczenie tego pola
 2. *

  Wymagane jest zaznaczenie tego pola
 3. *

  Wymagane jest zaznaczenie tego pola
 4. *
  Wymagane jest zaznaczenie tego pola
  1. *
      OdświeżNieprawidłowe dane